Direct een
afspraak maken
Shockwave


Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek en een echo uit. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met shockwave therapie. Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van de pijn wordt achterhaald.

 

Shockwave therapie

Shockwave therapie laat verbluffende resultaten zien bij patiënten die kampen met spasticiteit. Sinds de zomer van 2017 zijn er nieuwe inzichten in het werkzame mechanisme achter shockwave op spasticiteit. Shockwave heeft namelijk effect op de neuromusculaire overgangen waardoor er minder prikkelgeleiding plaatsvindt en de spiertonus afneemt.

De shockwave behandeling
De pijnlijke plaats wordt behandeld met de behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing aanzetten. In gemiddeld vier behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af. De behandeling is soms gevoelig, maar kan prima zonder verdoving plaatsvinden. Naast de shockwave behandeling krijgt u altijd oefeningen mee voor thuis. 

Vergoeding kosten shockwave therapie
Shockwave therapie is onderdeel van fysiotherapie. Er zijn daarom geen extra kosten aan verbonden. Als u niet of onvolledig verzekerd bent voor fysiotherapie, dan komen de kosten voor eigen rekening.


Direct een afspraak maken