Corona virus

Belangrijk:

Kom niet naar de praktijk indien u

  • ziekteverschijnselen ervaart in de vorm van bijvoorbeeld (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, ziek voelen of koorts.
  • in aanraking geweest bent met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of als u in een besmet gebied bent geweest.

> Dan vragen we u nadrukkelijk niet naar de praktijk te komen. Wilt u graag zsm telefonisch contact opnemen met de praktijk. We zetten de behandeling dan om in een online-consult of eventueel een telefonisch consult. Zo kunnen we u maximaal blijven begeleiden.

> Indien u ziekteverschijnselen ervaart en een van onze therapeuten aan huis zou komen verzoeken we u ook dit nadrukkelijk zsm dit te melden door te bellen naar de praktijk. De behandeling zal ook dan omgezet worden in begeleiding op afstand, dit kan zijn via een online-consult of via een telefonisch consult.

We willen u verzoeken voor een behandeling op een van onze praktijklocaties:

  • 2 grote handdoeken mee te nemen
  • uw handen extra te wassen/desinfecteren. Dit kan op al onze locaties.

welke maatregelen voeren wij:

  • Wij verwelkomen u met een glimlach in plaats van met een hand.
  • Wij wassen onze handen voor én na aanraking en/of desinfecteren wij onze handen met alcohol of desinfectiegel.
  • Deurklinken, behandelbanken en trainingsapparatuur worden extra gereinigd.
  • Wij zorgen voor voldoende luchtcirculatie in alle ruimtes.
  • Wanneer wij merken dat u griepverschijnselen met hoesten/benauwdheid vertoont, wordt dit direct besproken en vragen we u de praktijk te verlaten.
  • Heeft een van onze medewerkers zelf griepverschijnselen met hoesten/ benauwdheid, dan voert hij/zij geen behandelingen uit en blijft deze thuis om u waar mogelijk online of telefonisch te begeleiden.

Informatie stopzetten Excellent Fit en Vitaal & Fit

In verband met het coronavirus roept de overheid duidelijk op om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Als RevaVitaal vinden wij het onze verantwoordelijkheid om onze leden en onze medewerkers te beschermen en om deze reden hebben wij besloten om de Excellent Fit en Vitaal & Fit groepen tot nader order te sluiten.

We vinden het heel vervelend dat jij nu even niet kunt sporten onder begeleiding maar zijn ervan overtuigd dat je begrip hebt voor deze noodgedwongen maatregel om de verspreiding van het virus te beperken.

Het allerbelangrijkste: zorg in deze tijd goed voor jezelf én voor elkaar!

Wij zullen ervoor zorgen dat we trainingsmogelijkheden voor thuis aanbieden, zodat je wel in beweging kan blijven.


Neemt u bij vragen contact op, dit kan per telefoon of via de website. We wensen u veel gezondheid toe.

Team RevaVitaal