Wordt mijn behandeling vergoed?
Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat geldt alleen voor kinderen t/m 18 jaar (max. 18 behandelingen) en/of voor mensen met een chronische aandoening. Die moet dan wel voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen die door de overheid is opgesteld. In alle andere gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen en de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Volg de vragen en antwoorden in onderstaand schema om te zien of en hoe je behandelingen worden vergoed.Voor een overzicht van de tarieven en vergoedingen van de verschillende behandelingen, klik graag op de desbetreffende discipline hieronder.


Fysiotherapie in basispakket           

Als u fysiotherapie nodig heeft, wilt u natuurlijk graag weten wat de kosten voor fysiotherapie zijn en of dit in het basispakket zit. De basiszorgverzekering vergoedt fysiotherapie maar voor een klein deel: alleen voor kinderen tot en met achttien jaar (maximaal achttien behandelingen) en voor mensen met een erkende chronische aandoening. Daarbuiten wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Hoeveel behandelingen dat zijn en wat de hoogte van de vergoeding is, hangt af van uw verzekering. Elke verzekeraar hanteert andere regels. Wilt u weten wat fysiotherapie kost en of uw behandeling vergoed wordt? Volg dan bijgevoegd schema.

 

Zorgverzekeraars – verzekerde zorg

Fysiotherapie Van Hoof groep heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars van Nederland. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Fysiotherapie Van Hoof is gehouden deze tarieven te hanteren voor zover de geleverde zorg bij hen gedeclareerd kan worden. Wat en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed, kunt u terugvinden op hun website.

Groepstherapie 

Fysiotherapie Van Hoof groep biedt haar patiënten de mogelijkheid van groepstherapie. Dit kan en mag alleen toegepast worden voor een beperkt aantal indicaties en onder voorwaarden die uw zorgverzekeraar hieraan stelt. Voor details hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling niet individueel gericht is, kunt u in aanmerking komen voor groepstherapie tarief. Uw fysiotherapeut zal u hierover informeren.

Niet (voldoende) aanvullend verzekerd

Voor (paramedische) zorg waarvoor u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent hanteert Fysiotherapie Van Hoof groep bijgaande  tarieven. Heeft u nog vragen, neem dan graag contact op met ons secretariaat: 040-2043756.

 

Fysiotherapie TARIEVEN 2020 

Intake / onderzoek € 53,75 

Intake / onderzoek + consult fysiotherapie € 91,75

Intake / onderzoek + consult manuele  therapie of andere specialisatie € 107,50

Fysiotherapie € 38,00

Manuele therapie € 53,75

Kinderfysiotherapie € 53,75

Geriatrie Fysiotherapie € 53,75

Bekkenfysiotherapie  € 53,75

Sportfysiotherapie € 38,00

Oedeemtherapie  € 53,75

Groepstherapie 2 pers € 38,00

Groepstherapie 3 pers € 30,00

Groepstherapie 4-6 pers € 27,00

Echografie € 53,75

EPTE € 53,75

Schockwave  € 53,75

Dry-Needling € 53,75

Medical Taping € 38,00

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 60,00

Diagnostisch consult (inclusief rapportage arts) € 80,00

Aan huis toeslag € 21,50

Telefonisch consult € 21,50

Instructie/overleg ouders van patiënt € 38,00

Rapportage - eenvoudig € 40,00 / - complex €   65,00

 

> Bovengenoemde tarieven gelden indien er geen vergoeding meer is vanuit uw zorgverzekeraar.

> De contractuele tarieven die wij met zorgverzekeraars hebben afgesloten verschillen per verzekering en liggen over het algemeen lager dan bovengenoemde tarieven.

> Afspraken die 1 werkdag  voorafgaand aan de afspraak worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

> U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van  de declaraties. Voorkom verrassingen: bekijk uw polis.

 

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Check graag bij uw verzekering of u ergotherapie in uw aanvullende pakket heeft.

De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2020 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

 • Vergoeding van 3 behandeluren per kalenderjaar;
 • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
 • De kosten worden verrekend met het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder)
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico;
 • Huisbezoeken worden alleen vergoed op verwijzing van de arts en mits de verwijzer de indicatie voor het huisbezoek vermeld heeft op de verwijzing.

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk hier voor meer informatie.  Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom ook goed bij je zorgverzekeraar.

Ketenzorg
Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg valt buiten het eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of wanneer je wordt behandeld vanwege vasculair risico (CVRM). De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio is PozoB https://www.pozob.nl/ de organisator van de ketenzorg.

Tarieven Zorgverzekeraars
Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen we je naar de polis van je verzekeraar.
De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Hier heb je zelf geen omkijken naar.

Ongecontracteerde zorg
Diëtistenpraktijk Ellen Winters heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Voor een exact overzicht zie https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/dietistenpraktijk-ellen-winters/heijerstraat-29.  Ben je verzekerd bij een verzekeraar waar we geen contract mee hebben gesloten dan kan je natuurlijk ook bij ons terecht, maar je verzekeraar vergoedt slechts een gedeelte van de kosten, variërend van 60-80%.

Tarieven dieetbehandeling
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling.
Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je geen aanspraak (meer) kunt maken op bovengenoemde vergoeding (uitgezonderd CZ)
– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig hebt en hier geen aanvullende verzekering voor hebt (uitgezonderd CZ)
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, bij restitutieverzekering of  buiten je verzekering om.
* Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven

Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail of per post.

Consult

Tarief*

Eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten

€ 87,50 – 105,00

Vervolgconsult
Contact: 30 minuten

€ 35,00

Vervolgconsult lang
Contact: 45 minuten _ Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten

€ 70,00 – 87,50

Telefonisch consult
Contact: 15 minuten

€ 17,50

 

Podotherapie wordt vanuit veel aanvullende verzekeringspakketten vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u uw polis te bekijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u ook een overzicht van de vergoedingen, maar hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Als u medisch noodzakelijke voetzorg krijgt omdat u diabetes mellitus heeft, worden onderzoek en behandelingen, met uitzondering van het materiaalaandeel van de zolen, vergoed vanuit de basisverzekering.

Bekijk hier alle vergoedingen:  https://rondompodotherapeuten.nl/vergoedingen.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed. 

Excellent Fit

Trainen met een accent onder fysiotherapeutische begeleiding.

Alle abonnementen kunnen afgesloten worden voor 3 maanden, half jaar of jaar*:

Intake (indien van toepassing)  € 57,50

3   maanden 1x p/w € 132,50

                       2x p/w  € 247,50

                       3x p/w € 340,00

6   maanden 1x p/w € 249,00

                       2x p/w € 455,00

                       3x p/w  € 640,00

12 maanden  1x p/w € 482,50

                       2x p/w € 875,00

                       3x p/w  € 1185,00

3 maanden  2x p/w en 3 maanden  1x p/w € 360,00  

 *De abonnementen lopen zonder opzegging of verzoek tot wijziging automatisch door voor eenzelfde periode.

 

Vitaal & Fit

Alle deelnames worden gestart met een abonnement van minimaal 3 maanden. Daarna kunnen er abonnementen  afgesloten worden voor 1 maand, 3 maanden, half jaar of jaar*

Intake (indien van toepassing)  €57,50                    

1   maand    1x p/w € 56,50

                      2x p/w € 108,-

3   maanden 1x p/w € 143,- 

                       2x p/w € 267,50

6   maanden 1x p/w  € 257,-

                       2x p/w € 493,50,-

12 maanden 1x p/w € 503,50   

                       2x p/w € 922,50

 *De abonnementen lopen zonder opzegging of verzoek tot wijziging automatisch door voor eenzelfde periode.

Trainen met persoonlijke begeleiding 1 op 1

Losse training  € 50,-

 8 trainingen  € 380,-        4 wkn, 2x p/w 

16 trainingen € 720,-       8 wkn, 2x p/w 

32 trainingen €1280,-    16 wkn, 2x p/w

10 ritten kaart  € 450,-  inzetbaar binnen 3 mnd.

 

Duo personal - performance training

Losse training € 25,- per training per persoon

 8 trainingen € 220,- p/p     4 wkn, 2x p/w 

16 trainingen € 400,- p/p    8 wkn, 2x p/w 

32 trainingen € 720,- p/p  16 wkn, 2x p/w 

 

Small group training, ca 4 personen

8 trainingen  € 120,-   p/p   4 wkn, 2x p/w 

16 trainingen € 200,-  p/p   8 wkn, 2x p/w 

32 trainingen € 320,-  p/p 16 wkn, 2x p/w 

 

Op maat programma: Tarief op aanvraag

 

Gratis kennismaking en intake

Hierbij leren we je graag kennen, stellen je doelen op en wordt bekeken welk programma het beste volstaat. Registratie van deze informatie en je testmetingen bij aanvang en tussendoor vindt plaats in een dossier. 

- De trainingstijd bedraagt voor alle vormen circa 1 uur tenzij anders specifiek afgesproken.

- De prijzen zijn incl. BTW. 

- Betaling van de reeks trainingen wordt bij de 1e training voldaan middels pinbetaling of automatische incasso.

- Trainingen welke > 24 uur van te voren worden geannuleerd mogen in overleg worden ingehaald.

 

Tarieven Psychologie particulier

 • Intake € 105,-
 • Individueel consult € 70,-
 • Individueel consult lang € 85,-
 • Telefonisch consult € 40,-
 • Kennismakingsgesprek psycholoog = kosteloos en vrijblijvend (is geen intake)
 • EMDR bij enkelvoudig trauma, mogelijkheden en tarief op aanvraag
 • No show 50% van het tarief geplande consult of intake

Tarieven zijn inclusief 21% BTWTarieven Psychologie Bedrijfsmatig - re integratie - letselschade

 • Op basis van offerte / aanvraagTarieven Psychologie niet direct gezondheidskundig gerelateerd
Voorbeeld: systeemgesprekken, zie voor meer informatie de website.

 • Consult € 80,-
 • Consult lang € 95,-

De tarieven zijn exclusief 21% BTW